2010-07-31

Susitikom

2010-07-13

Dveji

Mano mergaitei dveji... Ir ji gali pati tai išdidžiai pasakyti, iškėlus smilių ir nykštį - "DIU"... :)

2010-07-12

...žolė kėlė rasą...

...sukosi galvoj gal pusdienį vaikystėj išgirstos eilutės. Paskui dar prisiminiau, kad žemė kėlė žolę, ir... dar kažkas kėlė kpurėlę senai motinėlei. A, RAITAS! Vaikystėj nesupratau šito žodžio prasmės.
Google sako štai ką:

Žemė kėlė žolę,
Žolė kėlė rasą,
Rasa kėlė pasagėlę,
Pasagėlė žirgą.

Žirgas kėlė balną,
Balnas kėlė raitą,
Raitas kėlė kepurėlę
Sitikęs mergelę.


O čia žirgelis įsibridęs vingiorykštėsna Dubysos lankoj :)

2010-07-02