2009-12-13

Lietuviška sutemų nostalgija...

..plaukte plaukia iš adventiškai - kalėdiškų dainų.
Myliu jas. Taip rodos, visa širdis ir siela dainuoja...
"Sedula". Albumas "Kalėdų Rytą Saulė Pražydo"...

Vidury lauko grūšelė auga, kalėda


Vidry lauko grūšelė auga, kalėda
Toje grūšelėj žvakelė dega, kalėda.
O ir iškrito viena kibirkštėlė, kalėda.
Oi ir pasdarė dideli dzyvai, kalėda.
Dideli dzyvai, marelės mėlynos, kalėda.
Tose marelėse laivelis plaukia, kalėda.
Tame laively mergelė sėdi, kalėda.
Mergelė sėdi, giesmeles gieda, kalėda.

Atbėga alnis devyniaragis

Atbėga alnis devyniaragis, lėliu kalėda, kalėda.
Ant devinto rago kavolėliai kalė, lėliu kalėda, kalėda.
Jūs kavoėliai mani brolaliai, lėliu kalėda, kalėda.
Tai jūs nukakit aukselio žiedų, lėliu kalėda, kalėda.
Aukselio žiedų, sidabro žirkles, lėliu kalėda, kalėda.
Aš nukarpysiu pušų viršūnes, lėliu kalėda, kalėda.
Pušų viršųūnes, aglių šakele, lėliu kalėda, kalėda.
Dai pamatysiu tėvulio dvarų, lėliu kalėda, kalėda.
Po tėvulio dvarų povaspovinėjo, lėliu kalėda, kalėda.
Povas povinėjo, panas varinėjo, lėliu kalėda, kalėda.
Panas varinėjo, plunksnelas rinko, lėliu kalėda, kalėda.
Plunksnelas rinko, patalus pylė, lėliu kalėda, kalėda.

Leliumai, anta dvaro, leliumai

Leliumai anta dvaro, leliumai, nauji palociai, leliumai.
Leliumai, tuose palociuose, leliumai, bernelis sėdėjo, leliumai.
Leliumai, bernelis sėdėjo, leiumai, kilpinėlas narstė, leliumai.
Leliumai, kilpinėles narstė, leliumai, ir antelas gaudė, leliumai.
Leliumai, ir antelas gaudė, ir mergelai siuntė, leliumai.
Leliumai, imsi neimsi, leliumai, nor paminėsi, leliumai.
Leliumai, anta dvaro, leliumai, nauji palociai, leliumai.
Leliumai, tuose palociuose, mergelė sėdėjo, leliumai.
Leliumai, mergelė sėdėjo, leliumai, margas juostas audė, leliumai.
Leliumai, margas juostas audė, ir berneliui siuntė, leliumai.
Leliumai, imsi neimsi, leliumai, nor panašosi, leliumai.

Sodai, sodai, leliumai

Sodai sodai leliumai,
Sodeliai žalieji, leliumai.
Jau jūs nesprogsit, leliumai,
Jau jūs nežaliuosit, leliumai.
Atais žiema, leliumai,
Šalta gili žiema, leliumai.
Oi tu kiškeli, leliumai,
Trumpakojeli, leliumai.
Tu neišbėgsi, leliumai,
Neiššokinėsi, leliumai.
Pašaus tavi, leliumai,
Jaunas strielčiukaitis, leliumai.
Pagaus tavi, leliumai,
Margieji kurteliai, leliumai.

Sakalėli sierasai

Sakalėli sierasai, žalia rūta kalėda,
Kap tu drįsai soduosna, žalia rūta kalėda,
Drįsau drįsau ne vienas, žalia rūta kalėda,
Pirma laidau strazdelį, žalia rūta kalėda,
Paskui sieras inlėkiau, žalia rūta kalėda,
Uždabojau gegiulį, žalia rūta kalėda,
Po sodelį lakencių, žalia rūta kalėda,
Obelėlį lasancių, žalia rūta kalėda,
Vyšnių uogas geriancių, žalia rūta kalėda,
Vai gegula tu mano, žalia rūta kalėda,
Raibs plunksnos tai mano, žalia rūta kalėda,
Tu brolai jaunasai, žalia rūta kalėda,
Kaip tu drįsai uošvijon, žalia rūta kalėda,
Drįsau drįsau ne vienas, žalia rūta kalėda,
Pirma laidau brolalį, žalia rūta kalėda,
Paskui jaunas injojau, žalia rūta kalėda,
Uždabojau mergelį, žalia rūta kalėda,
Par dvarelį ainacių, žalia rūta kalėda,
Žalių rūtų nasančių, žalia rūta kalėda,
žalia rūta kalėda, žalia rūta kalėda,
Oi mergele tu mano, žalia rūta kalėda,
Vainikėlis tai mano, žalia rūta kalėda.

Vaikštinėjo povelė po dvarų

Vaikštinėjo povelė po dvarų
Jos kojelės šilkeliais panciotos.

Jos kojelės šilkeliais panciotos,
Jos peteliai parlaliais barstyti.

Jos peteliai perlaliais barstyti,
Jos galvelė aukseliu aplieta.

Oi kad aš tų povelį pagautau,
Nuog kojelių šilkelius nurinštau.

Nuog kojelių šilkelius nurištau,
Nuog petelių perlalius nurinktau.

Nuog petelių perlalius nurinktau,
Nuog galvelės aukselį nuimtau.

Oi tu bitaite lyliumoj

Oi tu bitaite, lyliumoj,
Maža nedidaite, lyliumoj.
Ar tu nebijojai, lyliumoj,
Viena lakiotie, lyliumoj.
Po žalių girelį lyliumoj,
Po raštumynus, lyliumoj.
Oi ko aš bijosiu lyliumoj,
Viena lakiotie, lyliumoj.
Po žalių girelį, lyliumoj,
Po raštumynus, lyliumoj.
Cik aš pasbijojau, lyliumoj,
Juodo vanagėlio, lyliumoj.
Kad jis neatlėktų, lyliumoj,
Kad jis nepagautų, lyliumoj.
Oi tu mergela, lyliumoj,
Balta lelijėla, lyliumoj.
Ar tu nebijojai, lyliumoj,
Viena vaikščiotie, lyliumoj.
Po tėvulio dvarų liyliumoj,
Po aukštų klėtelį, lyliumoj.
Oi ko aš bijosiu, lyliumoj,
Viena vaikščiotie, lyliumoj.
Po tėvulio dvarų, lyliumoj,
Po aukštų klėtelį, lyliumoj.
Cik aš pasbjojau, lyliumoj,
Jauno bernužėlio, lyliumoj.
Kad jis neatjotų, lyliumoj,
Kad nepasdabotų, lyliumoj.
Kd jis neišvežtų, lyliumoj,
Svetimon šalelėn, lyliumoj.
Kad jis negaiduotų, lyliumoj,
Daugel dovanėlių, lyliumoj.
Šešurui tėveliui lyliumoj,
Balti marškinėliai, lyliumoj.
Mošelai motulei, lyliumoj,
Šilkų prijuostėlė, lyliumoj.
Dieveriui brolaliui lyliumoj,
Margoji juostelė,lyliumoj.
Mošelei seselai, lylumoj,
Rūtelės šakelė, lyliumoj.

Tu žvirbleli lėktasai

Tu žvirblali lėktasai, aleliuma loda, lėktasai.
Nešei vijai lizdelį, aleliuma loda lizdelį.
Anta trijų šakelių, aleliuma loda, šakelių.
Ant ketvirtos viršūnėlės, aleliuma loda viršūnėlės.
Papūs šiaurus vėjelis, aleliuma loda, vėjelis.
Pašlys tavo lizdelis, aleliuma loda lizdelis.
Išpuls tavo vaikeliai, aleliuma loda, vaikaliai.
Aš puolancius priimsiu, aleliuma loda, priimsiu.
Po sparneliais paglėbsiu, aleliuma loda paglėbsiu.
Tu berneli jaunasai, aleliuma loda, jaunasai.
Vežei statei klėtelį, aleliuma loda, klėtelį.
Anta trijų stulpelių, aleliuma loda, stulpelių.
An ketvirtos liemenėlės, aleliuma loda liemenėlės.
Papūs šiauru vėjelis, aleliuma loda vėjelis.
Pašlys tavo klėtelė, aleliuma loda klėtelė.
Išpuls tavo mergelė, aleliuma loda mergelė.
Aš puolancių priimsiu, aleliuma loda, priimsiu.
Po sukniomis paglėbsiu, aleliuma loda paglėbsiu.

Ir inmine šešurėlis martelai mįslį

Nei jus gaidziai gieda, leliumoj

Kam tavo vilkeli akelės šviesios

Oi, dvarai, dvarai, leliumoj

Ant ūlyčių, ant placiųjųGrįskim, mergos, jievaro ciltų

Kalėdų rytą rožė pražydo

Oi, atvažuoja, lėliu Kalėda

Oi, ant kalno bačkelė, kalėda

Už girių, girių ugnelė dega

Atvažuoj Kalėdos, do Kalėdzienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą