2010-11-28

Pirmasis Advento sekmadienisMalda, žiebiant Advento vainiko žvakes - tinka kasdien meldžiantis šeimoje
Dieve, tegul Jėzaus Kristaus palaima
pasiekia mus taip, kaip šios žvakės šviesa,
sušildo mūsų širdis,
ir nušviečia mums kelią.
Tegul mūsų Išganytojas Kristus atneša gyvybės
į šio pasaulio tamsą,
ir į mus, belaukiančius jo atėjimo.
Versta iš T. Victor Hoagland, C.P. maldų
ADVENTO UŽSIĖMIMAI

Adventas – džiaugsmingo laukimo metas, ne antra Gavėnia. Pagrindinė jo mintis – Dievas save dovanoja per Kristų

1. Jesės (Jėzaus kilmės) medį puošti žymių Šventojo Rašto žmonių simboliais.
2. Paruošti Advento vainiką su penkiomis žvakėmis, malda.
3. Eglutės ruoša – puošimas rankdarbėliais ir šventinimas malda.
4. Prakartėlė, iškarpyta iš kartono ar pan.
5. Prakartėlės statulėlėms ruošti naują vietą, kitokią aplinką.
6. Senelių globos namams suklijuoti albumus iš žurnalų iškarpų.
7. Laiškai, rašomi rečiau sutinkamiems asmenims.
8. Dievo pažadai Šventajame Rašte – surasti, apmąstyti.
9. Skaityti apie šventųjų gyvenimus (vaikų vardų ar kitų mėgstamų šventųjų).
10. Namų darbo Advento kalendorius su paveikslėliais ar Šventojo Rašto ištraukėlėmis.
11. Jau iki Kalėdų gaunamų sveikinimų skaitymas vakarienės metu.
12. Kepurėn sudėti lapelius su užrašytais visų vardais, išsitraukti po vieną ir tam asmeniui atlikti gerą darbelį.
13. Dėžutėn sudėti lapelius su užrašytais žadamais gerais darbeliais ir vėliau aptarti, kaip tai pasisekė išpildyti.
14. Per metų ketvirčio pasninką (gruodžio viduryje) sutaupyti pinigų ir jais kitus sušelpti.
15. Gruodžio 6d. – šv. Mikalojus. Už durų padėtuose batuose randami saldainėliai…
16. Gruodžio 21d. – šv. Tomas, senelių globėjas...
17. Vaikų teisės ir vaikai pasaulyje – pasikalbėti, domėtis, papasakoti.
18. Žodžiai: ‘Amen’, ‘Aleliuja’, ‘Osana’, ‘Kyrie’, ‘Emanuelis’,- ką jie reiškia?
19. Sušelpti vargstančius.
20. Nedaiktinės dovanėlės – geriems darbeliams skirtas laikas.
21. Šeimos istorija – peržiūrėti albumus, papasakoti įspūdžius, nupiešti šeimos medį.
22. Šventojo Rašto ištraukėlės skaitymas kasdien (Dievo žodis – mūsų namai).
23. Malda šeimoje, kaip ryšys su Bažnyčios malda.
24. Šeimos tradicijos ir papročiai – peržvelgti, papildyti, pakeisti.
25. Kūčių ir kalėdinių valgių ruoša.
26. Advento liturginiai ir kitokie simboliai – sužinoti, pasakoti, dalintis.
27. Advento maldos prie stalo (kasdien kita).
28. Kalėdiniai papročiai kitose tautose (pasakoti, parodyti, nupiešti…).
29. Lietuviški Kalėdų ir Naujųjų metų papročiai.
30. Kitų pagrindinių pasaulio tikėjimų Šviesos šventės, – pavadinimai ir papročiai. Pasidomėti, pabandyti pritaikyti…
Radau patalpintą SM forume dalyvės Sgmola

1 komentaras: