2010-09-08

Treji metaiAmžinasis Dievas Tėvas tegloboja jūsų vienybę ir meilę, o Kristaus ramybė tegyvena jumyse ir jūsų namuose.
Telydi jus vaikų palaima, draugų bičiulystė ir taika su visais žmonėmis.
Būkite Dievo gerumo atstovai pasaulyje, skubantys gelbėti sielvarto ir vargų ištiktus žmones, kad būtumėte meiliai priimti į amžinąją Dievo buveinę.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą